معرفی و دانلود نرم افزارهای طراحی

در این بخش تعدادی از نرم افزارهای طراحی پر کاربرد و رایج را جمع آوری کرده ایم تا آنها را دانلود کنید و در طراحی های خود استفاده کنید. همچنین تمامی محصولات سایت نیز با این نرم افزار ها طراحی شده اند. (لینک نرم افزارهای زیر به علت محدودیت های حجمی سرورهای هُنُرُ به صورت غیر مستقیم می باشد و با کمک soft98 لینک ها را در اختیار شما قرار داده ایم؛ اگر هر یک از لینک های زیر مشکلی دارند از بخش تماس با ما این موضوع را به پشتیبان سایت کانون طراحی گرافیک و وب هُنُرُ اطلاع دهید تا لینک های جدید اصلاح شوند.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop 2021 v22.0.0.35
دانلود غیر مستقیم از سافت 98

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom Classic 2021
دانلود غیر مستقیم از سافت 98

Adobe XD

Adobe XD CC 34.1.12.9
دانلود غیر مستقیم از سافت 98

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator 2021 v25.0.0.60
دانلود غیر مستقیم از سافت 98

Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0.15392
دانلود غیر مستقیم از سافت 98

Adobe After Effects

Adobe After Effects 2020 v17.5.0.40
دانلود غیر مستقیم از سافت 98

اگر نرم افزار خاصی مد نظر و در لیست نرم افزارهای بالا موجود نیست از بخش تماس با ما این موضوع را به پشتیبان سایت کانون طراحی گرافیک و وب هُنُرُ اطلاع دهید تا به سایت اضافه شود.