Category: آموزش های کاربردی

همه ی ما از ابتدای زندگی به یاد داریم که مردم ایران قلب مهربانی دارند و نمی توانند ناراحتی عزیزان و هموطنان خود را با هر رنگ و نژاد و دین و مذهبی ببینند. با توجه به مشکلات پیش آمده در کشور قصد داریم تا فروش این هفته فروشگاه اینترنتی کانون طراحی وب و گرافیک […]